Metallic Luster 275 g/m²

Размер

Квадрат

Съотношение 4:3

Съотношение 3:2

Други формати

Панорама

Нагоре