Фото-Пенокартон / формат по избор

  • Цената е за стандартно предложение от 5мм. пенокартон без допълнителни опции.
  • Цената ще се промени вслучай, че изберете друга дебелина пенокартон или някоя от допълнителните опции.
  • За формати над 50Х70 см. препоръчваме избор на пенокартон с дебелина 10мм.
  • ВАЖНО!!! При избор на нестандартен формат с размери по-малки от 30х40см. или 40х30см. автоматично към цената се начислява сума за обработка на малки формати.

Размер

Съотношение 4:3

Съотношение 3:2

Квадрат

Други формати

Панорама

Нагоре